Studijní pořady v letním semestru 2004/2005

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP
Teologie
Patrologie (2. část)přednáškaVáclav Venturaanotace
Politická filosofiepřednáškaŠtěpán Holubanotace
EtikapřednáškaŠtěpán Holubanotace
Filosofická antropologie
(syst. filosofie)
přednáškaŠtěpán Holubanotace
Stručné dějiny filosofiepřednáškaChvátalanotace
Vybrané kapitoly z díla sv. Tomáše Akvinskéhoseminář BDvořákanotace
témata seminárních prací