Studijní pořady v zimním semestru 2001/2002

 Katedra filosofie a patrologie CMTF UP

Denní studium teologie

Úvod do filosofie zp Štěpinová st 11:05 -12:35 U11/3 anotace
Dějiny filosofie zp Štěpinová po 8:30 -10:05 U3/1 anotace
Syst. fil. - logika zp Dvořák 8:30 -10:05 U1/0 anotace
Filosofická teologie zk Štěpinová st 8:30-10:05 U8/3 anotace
Etika zk Ventura po 15:40 -17:15 . anotace

Křesťanská výchova

Úvod do filosofie zp Štěpinová po 14:00 -15:35 U7/2 anotace

Prosemináře (teologie a křesťanská výchova)


Semináře z filosofie (B)

Já a Ty Karfíková čt 14:00 -15:35 . anotace
Soudobá kosmologie Dvořák 15:40 -17:15 . anotace
Ethika Nikomachova Bartoň čt 14:00 -15:35 . anotace
Plato Christianus Bartoň čt 15:40 -17:15 . anotace

Výběrové semináře a přednášky z filosofie (C)

Řehoř z Nyssy Karfíková čt 17:20 -18:55 U3/9 anotace
texty (Athenian font)

texty (Greek font)
Židovská a islámská filosofie Zajícová po 18:10 - 19:45 U10/3 anotace

Kombinované studium

Patrologie

Patrologie zk Ventura po 10:10-12:40 U8/3
Dějiny a teologie mnišství zk Ventura po 14:00-15:35 U5/2

Jazykové kurzy

Angličtina zp Peprníková A - pokročilí út 14:00 - 15:30 9/3
14:00 - 15:30 3/1
B - mírně pokročilí út 15:40 - 17:15 7/2
15:40 - 17:15 7/2
Němčina zp Hádková A - začátečníci út 14:00 - 15:30 .
14:00 - 15:30 .
B - pokročilí út 15:40 - 17:15 10/3
15:40 - 17:15 10/3
Francouzština zp Maliňáková . út 14:00 - 15:30 11/3
. 14:00 - 15:30 10/3
Německá teol. literatura zp Maliňáková . 17:20 - 18:55 3/1
Francouzská teol. literatura zp Maliňáková . po 14:00 - 15:30 6/2
Italština zp Pračkeová . po 15:40 - 17:15 5/2
. út 14:00 - 15:30 1/0
Italština pro pokročilé zp Pračkeová . po 14:00 - 15:30 9/3
Španělština zp Zajícová . po 16:30 - 18:00 11/3
. út 15:15 - 17:10 10/3
Španělská teol. literatura zp Zajícová . út 17:20 - 18:50 10/3