Studijní pořady v zimním semestru 2006/2007

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP
Dějiny křesťanského myšlení přednáška Ventura Václav 
Dějiny filosofie (1.část) přednáška Štěpinová Martina anotace
Etika přednáška Holub Štěpán anotace, otázky
Estetika přednáška Altrichter Michal
Filosofická teologie přednáška Štěpinová Martina anotace
Formování novověkého myšlení seminář Jurečka Richard anotace
KosmologiepřednáškaVlastimil Vohánkastránka kurzu
Logika přednáška Šebela Karel anotace
Logika pro humanitní studia přednáška Šebela Karel
Plótínosseminář Chvátal Ladislav anotace
Patrologie (1. část) přednáška Ventura Václav anotace
Pojetí svědomí u T. Akvinského seminář Štěpinová Martina
Stručné dějiny filosofie (1.část) přednáška Chvátal Ladislav anotace
Seminář patrologie seminář Chvátal Ladislav zrušeno
Vybrané problémy etiky a polit. filos. seminář Holub Štěpán anotace,
požadavky na práci
Politická filosofie 1 seminář Holub Štěpán anotace
Základy systematické filosofie přednáška Hušek Vít
Židovská a islámská filosofie seminář Zajícová Lenka anotace
Četba filosofických textů I cvičení Štěpinová Martina
Úvod do filosofie přednáška Holub Štěpán anotace, požadavky
Úvod do filosofie IIcvičení Holub Štěpán anotace
Úvod do filosofie (cvičení) cvičení Hušek Vít anotace
VOŠ Caritas
FilosofiepřednáškaŠtěpán Holubpožadavky ke kolokviu
přednášky a otázky