Studijní pořady v zimním semestru 2008/2009

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP
Četba filosofických textů I cvičení Petr Dvořák anotace
Dějiny filosofie (1.část) přednáška Cajthaml Martin anotace
Etika přednáška Holub Štěpán anotace
otázky
Estetika přednáška Altrichter Michal .
Filosofie (VOŠ Caritas) přednáška Štěpán Holub anotace
Euthyfrón
požadavky ke zkoušce
otázky
Filosofie svobody v pozdní antice seminář Hušek Vít anotace
Kosmologie přednáška Petr Dvořák anotace
Logika přednáška Petr Dvořák anotace
Patrologie (1. část) přednáška Ventura Václav anotace
Plótínos seminář Chvátal Ladislav anotace
Politická filosofie 1 přednáška Holub Štěpán anotace
otázky
Seminář patrologie seminář Chvátal Ladislav anotace
Vybrané kapitoly z dějin filosofie přednáška Hušek Vít anotace
Úvod do patrologie přednáška Chvátal Ladislav anotace
Úvod do filosofie přednáška Cajthaml Martin anotace
Úvod do filosofie II cvičení Hušek Vít .
Úvod do filosofie (celoživotní vzdělávání). Cajthaml Martin anotace
Základy systematické filosofie II přednáška Holub Štěpán anotace
otázky