Mgr. Jan Koblížek, Th.D.


Name and surname, born (city and country), email
Jan Koblížek, 1977 in Zábřeh na Moravě, Czech Republic, jan.koblizek@upol.cz, priest of the Archdiocese of Olomouc

Areas of expertise
Political philosophy, history of philosophy and social doctrine of the Church

Academic qualifications and further education
1997-2002 Master of Theology degree, Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University Olomouc, Czech Republic
2005–2008 Canonical Licentiate in Philosophy (master degree), Faculty of Arts, Catholic University of Lyon (France)
2008–2012 Postgraduate programme at the Catholic Theological Faculty of Charles University in Prague, Czech Republic. Canonical Licentiate in Theology (fundamental and spiritual theology) in June 2010; PhD in Theological Ethics in May, 2012.
2014–2015 Post-doctoral studies at the Faculty of Arts of the Catholic University of Lyon (Archive "Joseph Vialatoux et Jean Lacroix") - two winter terms
2013, 15, 16 Language study stay in Bamberg in Germany (3 x July)

Professional Experience
2002–2003 Compulsory military service in Army of the Czech Republic
2003–2016 Clergy and assistant clergy in the following parishes: Újezd u Valašských Klobouk (CZ), Uherský Brod (CZ), St. Michel (Lyon, FR), Notre Dame de Bon Secours (Lyon, FR), St. Wenceslas Cathedral, Olomouc (CZ), Olomouc – Hodolany (CZ), St. Genis Laval (Lyon, FR), Brignais (Lyon, FR), Chaponost (Lyon, FR)
Winter term 2010 Assistant to Prof. Sousedík of the Faculty of Arts, Charles University, CZ, in the seminar "Metaphysics of Morals and Kant."
2011–2016 Lecturer at the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University Olomouc at the Department of Philosophy: Philosophy for Social Workers (in collaboration with Caritas – College of Social Work Olomouc), History of Philosophy, Political Philosophy, Ethics.
from 2016 Assistant Professor at the same faculty.


Publications
 • Analýza katechismů (na téma Kristova kříže): Katechismus katolické církve, Vyznání víry církve, Ekumenický katechismus a Zvěstování víry, master’s thesis, CMTF UP, Olomouc, 2002.
 • Politique et religion. La pensée politique d'Augustin et de Hannah Arendt dans La Cité de Dieu et dans Le concept d'amour chez Augustin, mémoire, Faculté de Philosophie-Université Catholique de Lyon, Lyon, 2008.
 • Obec a náboženství. Analýza Augustinova díla O Boží obci a kritické zhodnocení disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u Augustina, Matice cyrilometodějská, Olomouc, 2010.
 • O principech politické moci u Františka Suáreze: Suárezův pojem souhlasu v kontextu společensko-smluvních teorií 16.–18. století, doctoral dissertation, KTF UK, Prague, 2012.
 • Pojem společenského souhlasu u Františka Suáreze. O principech politické moci, Refugium, Olomouc, 2014.
 • “Pojetí společenské smlouvy u Františka Suáreze”, Studia Theologica 16/1, Olomouc, spring 2014.
 • “Zhodnocení encykliky Lumen Fidei z pohledu filosofie”, recenze, Studia Theologica 18/3, Olomouc, autumn 2016.
 • “Filosofické ohlédnutí za encyklikou Laudato Si’”, recenze, Studia Theologica 18/3, Olomouc, autumn 2016.
Conferences
 • “Stát jako přirozené morální těleso”, in Konference doktorandů, ETF UK, Prague, 3 December 2010.
 • “Úloha scholastiky při tvorbě moderního státu a demokratické Evropy”, a lecture for the Czech Christian Academy (Akademický týden), Zábřeh na Moravě, 4 April 2011.
 • “Je politická vláda důsledkem hříchu? – spor scholastiky se sv. Augustinem”, conference in XIII. Augustiniánský týden: Sv. Augustin, přátelství a smíření, Prague, 28 April 2011.
 • “Problém politické moci u Františka Suáreze. Suárezovo pojetí společenské smlouvy a jeho důsledky pro etiku”, in conference: Filozofické základy etiky a práva, RKCMBF UK, Nitra, 9 and 10 September 2013.
 • “Joseph Vialatoux: O hodnotě svobody”, in conference: Poznanie a reálnosť hodnôt, FF Katolické Univerzity, Ružomberok, 7 and 8 September 2015.
Projects
2009-2012 Philosophy political Catholic of modern times and her receptions in Bohemia of the times after 1620, GAUK, at the Catholic Theological Faculty of the Charles University in Prague.
2017-2019 On Civil Society – Joseph Vialatoux and Social Catholicism in France, GAČR, at the Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology, Palacký University Olomouc.
Hlavní stránka