Mgr. Martina Pračkeová


Curriculum vitae:

Studium
1993-1998 Filosofická fakulta UP Olomouc, obor klasická a italská filologie
1994 stipendijní pobyt na Universitě v Boloni (letní semestr)
1996 Didaktický kurs pro učitele italštiny v Perugi
1998 stipendium na Universitě v Boloni (letní semestr)
od ledna 2000 postgraduální studium v oboru italská lingvistika
Zaměstnání
1993 lektorka italštiny v jazykové Škole Lingua centrum
1994-1998 učitelka italštiny na Střední a Vyšší zdravotnické škole v Olomouci
od roku 1998 lektorka italštiny a latiny na CMTF UP Olomouc
asistentka na katedře romanistiky Filosofické fakultě UP Olomouc
Hlavní stránka