Studijní pořady v letním semestru 2008/2009

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP
Základní problémy filosofiepropedeutický seminářMartin Cajthamlanotace
Propedeutický seminář patristikypropedeutický seminářLadislav Chvátalanotace
Základy systematické filosofie 1přednáškaVít Hušekanotace
Ekumenická teologiepřednáškaVáclav Venturaanotace
Seminář ekumenické teologieseminářVáclav Ventura.
Dějiny filosofie IIpřednáškaMartin Cajthaml
Dějiny filosofie II pro Soc. pedag.přednáškaMartina Štěpinováanotace
Filosofická teologiepřednáškaMartina Štěpinováanotace
PatrologiepřednáškaVáclav Venturaanotace
Filosofická antropologiepřednáškaŠtěpán Holubanotace
otázky
skripta a texty
popis kolokvia
OntologiepřednáškaŠtěpán Holubanotace
otázky
Politická filosofiepřednáškaŠtěpán Holubanotace
Požadavky SOHUP
otázky
Etika pro Soc. pedag.přednáškaŠtěpán Holubanotace
otázky
Souhrn systematické filosofiepřednáškaMartin Cajthamlanotace
Četba filosofických textů IIcvičeníPetr Dvořák
Analogie u Tomáše AkvinskéhoseminářPetr Dvořákanotace