Studijní pořady v zimním semestru 2002/2003

 Katedra filosofie a patrologie CMTF UP


Úvod do filosofiepřednáškaDvořákanotace
Kosmologie (Systematická filosofie 1)přednáškaDvořákanotace
Aplikace logiky ve filozofické teologiiseminářDvořákanotace
EtikapřednáškaHolubanotace
Dějiny filosofiepřednáškaŠtěpinováanotace
PatrologiepřednáškaVenturaanotace
Seminář patrologieseminářVentura/Chvátalanotace
text, poznámky
Filosofická teologiepřednáškaŠtěpinováanotace