Studijní pořady v zimním semestru 2004/2005

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP
Teologie
Úvod do filosofiepřednáškaHolubanotace, požadavky
KosmologiepřednáškaDvořákanotace
Dějiny filosofiepřednáškaŠtěpinováanotace
PatrologiepřednáškaVenturaanotace
Seminář patrologieseminářChvátalanotace
Filosofická teologiepřednáškaŠtěpinováanotace
Křesťanská výchova
Úvod do filosofiecvičeníHušekanotace
Stručné dějiny filosofiepřednáškaChvátalanotace
Semináře
Aristotelova praktická filosofieseminář BHolubanotace, požadavky
Praktické jednání u Tomáše Akvinskéhoseminář BŠtěpinováanotace
Vybrané kapitoly z díla sv. Tomáše Akvinskéhoseminář BDvořákanotace