Studijní pořady v zimním semestru 2005/2006

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP
Teologie
LogikapřednáškaPetr Dvořákanotace
Úvod do filosofiepřednáškaŠtěpán Holubanotace, požadavky
Dějiny filosofie IpřednáškaMartina Štěpinováanotace
Filosofická teologiepřednáškaMartina Štěpinováanotace
PatrologiepřednáškaVáclav Venturaanotace
Aristotelova Etika NikomachovaseminářŠtěpán Holubanotace, pokyny
Pojetí svědomí u Tomáše AkvinskéhoseminářMartina Štěpinováanotace
Humanistika
Úvod do filosofiecvičeníPetr Dvořákanotace
Křesťanská výchova
Úvod do filosofiecvičeníVít Hušekanotace
Dějiny filosofiepřednáškaRichard Jurečkaanotace
VOŠ Caritas
FilosofiepřednáškaŠtěpán Holubpožadavky ke zkoušce