Studijní pořady v zimním semestru 2007/2008

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP
Dějiny filosofie (1.část) přednáška Cajthaml Martin anotace
Etika přednáška Holub Štěpán anotace
otázky
Estetika přednáška Altrichter Michal anotace
Filosofická teologie přednáška Štěpinová Martina anotace
Filosofický relativismus seminář Cajthaml Martin anotace
KosmologiepřednáškaPetr Dvořákanotace
okruhy témat k testu
Filosofie P. Ricoeura seminář Hušek Vít anotace
požadavky na práci
Logika přednáška Petr Dvořákanotace
Plótínosseminář Chvátal Ladislav anotace
Patrologie (1. část) přednáška Ventura Václav anotace
Stručné dějiny filosofie (1.část) přednáška Chvátal Ladislav anotace
Seminář patrologie seminář Chvátal Ladislav anotace
Politická filosofie 1 přednáška Holub Štěpán anotace
otázky
Základy systematické filosofie přednáška Hušek Vít viz souhrnná zkouška
Četba filosofických textů I cvičení Cajthaml Martin anotace
Úvod do filosofie přednáška Holub Štěpán anotace a požadavky
úryvek (řec. a ang.)
Úvod do filosofie IIcvičení Holub Štěpán anotace
Úvod do filosofie (celoživotní vzdělávání) Dvořák Petr anotace
Filosofie (VOŠ Caritas)přednáškaŠtěpán Holubpožadavky ke zkoušce
přednášky a otázky