Studijní pořady v zimním semestru 2009/2010

Katedra filosofie a patrologie CMTF UP
Četba filosofických textů I cvičení Štěpinová Martina anotace
Dějiny filosofie (1.část) přednáška Cajthaml Martin anotace
Etika přednáška Holub Štěpán anotace
otázky
Filosofie přednáška Holub Štěpán anotace
Úvod do filosofického myšlení přednáška Holub Štěpán anotace
Starokřesťanská literatura seminář Hušek Vít anotace
Kosmologie přednáška Petr Dvořák anotace
Teorie poznání přednáška Petr Dvořák anotace
Patrologie (1. část) přednáška Ventura Václav anotace
O dobru seminář Štěpinová Martina anotace
Aristotelova praktická filosofie seminář Holub Štěpán anotace
požadavky na seminární práci
Seminář patrologie seminář Chvátal Ladislav anotace
Vybrané kapitoly z dějin filosofie přednáška Hušek Vít anotace
Úvod do patrologie přednáška Chvátal Ladislav anotace
Úvod do filosofie přednáška Cajthaml Martin anotace
Úvod do filosofie II cvičení Holub Štěpán .
Úvod do filosofie (celoživotní vzdělávání) . Cajthaml Martin anotace
Základy systematické filosofie II přednáška Holub Štěpán anotace
otázky