Studijní pořady v zimním semestru 2000/2001

 Katedra filosofie CMTF UP

Denní studium teologie

Úvod do filosofie kol Štěpinová skončeno anotace
Dějiny filosofie I (po ukončení Úvodu) zp Holub po 8:30 - 10:55 U3/1 anotace
út 11:55 - 12:40 U2/0
Systematická filosofie - kosmologie zp Dvořák 8:30 - 10:05 U1/0 anotace
Filosofická teologie zk Štěpinová st 8:30 - 10:05 U8/3 anotace
Etika kol Ventura-Holub út 8:30 - 10:05 U8/3 anotace
Politika kol Holub st 11:05 - 12:40 U8/3 anotace

Křesťanská výchova

Úvod do filosofie zp Štěpinová út 11:05 - 12:40 U6/2 anotace
Dějiny filosofie I zp Altrichter út 9:20 - 10:55 U4/1
Přehled systematické filosofie souhrnná zkouška* Hušek čt
10:10 - 11:50
U2/0
*Informace, které se týkají souhrnné zkoušky, je možné si stáhnout zde:
-aktualizované požadavky ke zkoušce (včetně harmonogramu)
-seznam doporučené četby
-otázky k písemné části

Semináře (teologie a křesťanská výchova)

Augustin Karfíková st 17:20 - 18:50 U9/3 anotace
Existencialismus Karfíková út 16:30 - 18:05 U9/3 anotace
Cursus philosopiae Říha po 8:30 - 10:05 U10/3 anotace
Tomáš Akvinský Dvořák čt 14:00 - 15:30 U7/2 anotace
čt 15:40 - 17:10 U7/2
Křesťanství a filosofie Holub po 16:30 - 18:00 U11/3 anotace

Výběrové semináře a přednášky z filosofie (C)

Tomáš Akvinský, Summa contra gentiles Štěpinová dohoda
Židovská a islámská filosofie Zajícová st 14:00 - 15:35 U5/2 anotace

Kombinované studium

1.ročník
Filosofie I (úvod, dějiny) k+zk Altrichter
Proseminář z filosofie zp Altrichter
2.ročník
Filosofie II (syst. filosofie) zk Štěpinová-Holub anotace
Seminář* zp Štěpinová-Holub
*Harmonogram

Patrologie

Patrologie Ventura po 10:10 - 12:40 U8/3
Dějiny a teologie mnišství Ventura po 14:00 - 15:35 U5/2
Seminář z patrologie Ventura po 15:40 - 17:15 U5/2

Jazykové kurzy (a jejich anotace)

Předmět způsob ukončení vyučující den hod. kde kredity
A1C zp Peprníková Po 15,40-17,15 9/3 3
St 14,00-15,30 9/3
ATL1 zp Peprníková Út 14,00-15,30 9/3 2
A1C zp Hrbek Út 14,00-16,25 7/2 3
St 14,00-17,15 7/2
N1C zp Hádková Út 14,00-15,30 10/3 3
St 14,00-15,30 10/3
N1C zp Maliňáková Út 15,40-17,10 10/3 3
St 15,45-17,15 10/3
OKN zk Maliňáková Po 14,00-15,30 6/2 4
FTL1 zp Maliňáková Po 15,40-17,15 6/2 2
RTL1 zp Hádková Čt 15,40-17,15 10/3 2
IP1 zp Pračkeová Út 14,00-15,30 6/2 2
I1C zp Pračkeová Út 15,40-17,10 6/2 3
St 14,00-15,30 6/2
OKI zk Papoušek Po 14,00-15,30 11/3 4
Š1C zp Zajícová Po 14,00-15,30 10/3 3
St 11,55-13,25 10/3
OKŠ zk Zajícová Čt 12,40-13,55 10/3 4
ŠTL1 zp Zajícová Čt 11,55-12,40 10/3 2